FANDOM


Gebruikte afkortingen en termenEdit

Binnen DoA zul je je waarschijnlijk in het begin verbazen over alle termen en afkortingen die worden gebruikt. Veelal worden afkortingen gebruikt die zijn afgeleid van de Engelstalige woorden, en zodoende dus niet overeenkomen met de Nederlandse woorden. Hieronder een kleine opsomming van veel voorkomende afkortingen.

LBM Boogschutter (Engels: Longbowman)
SSD Snelle Aanvalsdraak (Engels: Swift Strike Dragon)
BD Aanvalsdraak (Engels: Battle Dragon)
Mino Minotaurus (Engels: Minotaur)
AT Gepantserd Transportschip (Engels: Armored Transport)
TD Transport Draak
FM Vuurspiegel Krijgers (Engels: Fire Mirror)
Hal of Helle Hellebaardier (Engels: Halberdsman)
Port Drager (Engels: Porter)
Cons Rekruut (Engels: Conscript)
Visje of FT Snijtandvis (Engels: Fangtooth)
Pyro of LJ Pyrosauriër (Engels: Lava Jaw)
Ban Banshee (Engels: Banshee)
Ogre Granietoger (Engels: Granite Ogre)
GS Grondstoffen